WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV)

WISC-4 Zeka Testi

Zeka Testi

WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Testi–IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel işlevlerini değerlendiren kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir zeka testidir. 2003 yılında ABD’de geliştirilmiş, 2011 yılında Türkiye uyarlaması ve standardizasyonu tamamlanmıştır. Tüm dünyada 1939 yılından beri en yaygın olarak kullanılan zeka testi serisi olan Wechsler testlerinin Türkiye normlarına uyarlanmış olan en güncel ve en güvenilir sonuç veren versiyonudur.

​Bireyin zihinsel becerileri arasında zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek doğru eğitim veya tedavi programını planlamada çok faydalı olmaktadır. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları vermektedir. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesini  ve bununla birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz bilgiler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakta ve ayrıca üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır.

Diğer yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının hazırlanmasını sağlamaktadır.

WISC-4’ün WISC-R'dan farkı nedir?

ABD'de 2003 yılında kullanılmaya başlanan WISC-4 testinin Türkiye norm çalışması 2013 yılında tamamlanmıştır. WISC-R’a kıyasla WISC-4’ün kullanıldığı yaş aralığı genişletilmiştir (6 yaş 0 aydan16 yaş 11 aya kadar). WISC-R ile Tüm Ölçek Zeka Puanı, Sözel Zeka Puanı ve Performans Zeka Puanı olmak üzere 3 tür puan kümesi elde edilmekteydi. WISC-4’te ise yenibeceri kümeleri eklenmiştir. WISC-4 başta Tüm Ölçek Zeka Puanı olmak üzere Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı puanlarını da ölçmektedir. Psikolog Ecem Kozalı Mancı

Uygulamaya gelmeden çocuğa ne söylenmelidir?

Performans kaygısı oluşturacak herhangi bir yönlendirmeden kaçınılmalı veya “oyun oynayacaksın” şeklindeki yanlış bilgilendirme yapılmamalıdır. Kısa ve net cümlelerle bilgilendirmeniz en sağlıklısı olacaktır. Örneğin: bir uzmanla birlikte bir uygulama yapılacağı bu uygulama sayesinde kendi potansiyeline dair bilgi alınacağı söylenebilir. Zeka Testi

Randevu Almak İçin Tıklayınız

Detaylı Bilgi