Psikolog kimdir? Ne yapar ne yapmaz?
Psikolog kimdir? Ne yapar ne yapmaz?

Psikolog, psikoloji bölümü olan bir üniversitenin 4 yıllık lisans eğitiminden mezun olan kişidir. Psikologlar insan davranışlarını ve bilişsel süreçleri inceleyen kişilerdir. Toplumu değil bireyi incelerler. Yüksek lisans eğitimi ile psikolojinin alt alanlarında uzmanlaşabilirler.Psikolog kimdir? Ne yapar ne yapmaz?

Psikologlar sizi anlamaya çalışırlar, aktif bir dinleyicidirler, empati kurarlar ve kendi sürecinizi çalışırken size eşlik ederler. Sizin hayatınızı kendi başlarına değiştirmezler ve yorum yapmazlar. Sizi dinlerken sordukları sorular ile sizi anlamaya ve tanımaya çalışırlar.Psikolog kimdir? Ne yapar ne yapmaz?

Psikologlar akıl vermez, yargılamaz, etiketlemez, eleştirmez, sorgulamaz, kınamaz, tanı koymaz.

Psikologlar, çocuğunuza sizin yerinize kural koymaz ve sizin isteklerinizi ona yaptırmaya çalışmaz. http://egepdm.com/ecem-kozali/

Psikologlar ilaç yazmazlar.Psikolog kimdir? Ne yapar ne yapmaz?

Kişiler psikoloğa genellikle hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar nedeni ile olumsuz ve bastırılmış düşünce ve duyguları ile birlikte gelir. Psikolog ile yürütülen sürecin sonunda kişinin kendi olumsuz ve işlevsiz düşünce ve duygularını fark etmesi ve bunları daha işlevsel olanlar ile değiştirmesi hedeflenir.