Eğitim Kurumlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim kurumlarına

Anaokullarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Eğitim Kurumları Danışmanlığı

Eğitim Kurumları Danışmanlığı

Oryantasyon dönemi: Bu dönemde hem çocuk hem de aile yeni bir ortama alışmaya çalışır. Anaokulu Psikoloğu, çocuk ve aile gözlemi yapar, süreç hakkında aileye bilgi verir ve destek olur. Aynı zamanda çocukların durumları ile ilgili idare ve öğretmene destek olur ve bilgi verir.

Grup Etkinlikleri: Anaokulu psikoloğu her sınıfa grup etkinlikleri yaptırmak için derslerine girer. Bu derslerde amaç çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek, bu alandaki kazanımlarını arttırmaktır.Eğitim Kurumları Danışmanlığı

Gelişimsel Değerlendirme: Anaokulu psikoloğu çocukları bireysel olarak gözlemlemek ve değerlendirmekten sorumludur. Bunu yaparken geçerli ve güvenli test ve ölçeklerden faydalanır. Bu test ve ölçekler çocuğun yaş grubu ve ihtiyacına göre farklılık gösterebilmektedir. Eğer çocuğun herhangi bir alanda sıkıntı yaşadığı gözlenirse bu alanda detaylı tetkik yapılabilir veya başka mercilere yönlendirilebilir. Çocuğun gelişimini değerlendirmeye yönelik tüm bu envanterlerin sonuçları Anaokulu Danışmanı tarafından raporlanır.

Psikolojik Değerlendirme: Anaokulu psikoloğu çocukların psikolojik süreçlerini takip eder. Öğretmen veya aileden gelen talep ve bilgi doğrultusunda ihtiyaç duyan çocuklara daha detaylı değerlendirmeler yapabilir. Bu değerlendirmeler sonucunda çocuğun veya ailenin desteğe ihtiyaç duyduğu düşünülürse gerekli yönlendirmeler yapılır.

Sınıf gözlemi: Sınıf gözlemi hem serbest oyun saatlerinde hem de etkinlik saatlerinde yapılır. Amaç, çocukları daha detaylı gözlemleme, sosyal becerilerini detaylı olarak değerlendirmektir. Anaokulu Danışmanı bu gözlemlerini düzenli olarak raporlar.

Aile Görüşmeleri:  Yukarıda bahsedilen değerlendirmelerin sonuçlarını ailelere aktarmak üzere aileler ile görüşülebilir. Ek olarak, aileden veya okuldan gelen istek üzerine, çocuğun veya ailenin özel durumları ile ilgili de görüşmeler düzenlenir. Bu görüşmeler talep doğrultusunda organize edilmektedir.

Koruyucu Danışmanlık: Çocukta ileride ortaya çıkmasından şüphelenilen gelişimsel veya psikolojik sıkıntılar gözlenirse, aile, bu durum konusunda önceden önlem almaları konusunda bilgilendirilir.

Eğitim ve Seminerler: Anaokulu psikoloğu hem ailelere hem de öğretmenlere yönelik eğitim ve seminerler düzenler. Burada amaç aileleri kısaca bilgilendirmek, öğretmenlerin ise mesleki açıdan daha donanımlı olmalarını sağlamaktır. Seminerler yılda 2 kez düzenlenir.

Bülten Yazıları: Her ay düzenli olarak anaokulu psikoloğu tarafından aileleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yazıları içerir.Eğitim Kurumları Danışmanlığıhttp://egepdm.com/ecem-kozali/