Merak Ettikleriniz
Psikolog Kimdir? Ne Yapar Ne Yapmaz?

Psikolog, psikoloji bölümü olan bir üniversitenin 4 yıllık lisans eğitiminden mezun olan kişidir. Psikologlar insan davranışlarını ve bilişsel süreçleri inceleyen kişilerdir. Toplumu değil bireyi incelerler. Yüksek lisans eğitimi ile psikolojinin alt alanlarında uzmanlaşabilirler. Merak Ettikleriniz

Psikologlar sizi anlamaya çalışırlar, aktif bir dinleyicidirler, empati kurarlar ve kendi sürecinizi çalışırken size eşlik ederler. Sizin hayatınızı kendi başlarına değiştirmezler ve yorum yapmazlar. Sizi dinlerken sordukları sorular ile sizi anlamaya ve tanımaya çalışırlar.

Psikologlar akıl vermez, yargılamaz, etiketlemez, eleştirmez, sorgulamaz, kınamaz, tanı koymaz.Merak Ettikleriniz

Psikologlar, çocuğunuza sizin yerinize kural koymaz ve sizin isteklerinizi ona yaptırmaya çalışmaz. Merak Ettikleriniz

Psikologlar ilaç yazmazlar. http://egepdm.com/ecem-kozali/

Kişiler psikoloğa genellikle hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar nedeni ile olumsuz ve bastırılmış düşünce ve duyguları ile birlikte gelir. Psikolog ile yürütülen sürecin sonunda kişinin kendi olumsuz ve işlevsiz düşünce ve duygularını fark etmesi ve bunları daha işlevsel olanlar ile değiştirmesi hedeflenir.

Psikolojik destek nedir? Ne Değildir?

Psikolojik destek kişilerin kendi hayatlarını olumsuz yönde etkileyen, işlevselliklerini bozan, baş etmekte zorlandıkları durum ve / veya düşünceleri ile çalıştıkları bir süreçtir.

Psikolog ile konuşmak, kendinizi keşfedip, yaşadığınız zorluklarla ile ilgili duygu durumunuzu kavramanıza ve içsel değişimleri fark etmenize yarar sağlar.

Psikoloğa gelen danışanlar yaşadıkları problemlerinin psikolog tarafından kısa sürede çözülmesini bekleyebiliyorlar. Ancak bu beklentinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü psikologların elinde sihirli bir değnek yoktur ve kişilerin hayatlarında yaşadıkları problemleri bir çırpıda çözemezler.

Psikologlar görüşme sırasında danışanlarının duygu ve düşüncelerini anlar ve onları danışanlarının da fark etmelerini sağlarlar. Böylelikle süreç içinde danışanlar kendi hayatlarına olumsuz etki yaratan ve kendilerine güvenmelerini engelleyen duygu ve düşüncelerini fark ederler.

Psikolog, kişinin problem yaratan düşüncelerini daha işlevsel olan düşünceler ve duygular ile değiştirmesine yardım eder. Psikologlar sizlerin kendi güçlü yanlarınızı ve yeteneklerinizi farkına varmanız için size ayna tutarlar. Çözümü kendinizin bulmasına yardım ederler.

Psikolojik destek danışanların da sorumluluklarının ve haklarının bulunduğu bir süreçtir.

Danışanların temel hakları; psikolog tarafından kendilerinin dikkatle dinlenilmesi, yargılanmaması, eleştirilmemesi, gizlilik hakkı ve randevu saatinizde psikoloğun hazır bulunmasıdır.

Danışanların temel sorumlulukları ise, görüşmelere vaktinde gelmeniz, danışma sürecinin bilincinde olmanız ve mümkün olduğunca sürecininiz hakkında düşünüp iç gözlem yapmanızdır. Çocuğunuz için geliyorsanız sizin de bu sürece dahil olmanız ve iş birliğine girmenizdir.

Kısacası, psikolojik destek alacak olan kişilerin bu desteğin bir süreç işi olduğunu ve kısa sürede hayatlarında köklü bir değişim olmayacağını bilerek gelmeleri kendi süreçleri için çok önemlidir. Çünkü kendimize ve hayata dair düşünce, tutum ve yargılarımız bir günde oluşmadığı için birkaç seans ile birlikte tamamen değişmesini bekleyemeyiz.

Oyun Terapisi Nedir?

Çocuklar oyun oynamayı severler. Oyun oynamak sağlıklı bir gelişimin ve büyümenin en önemli ölçütlerinden biridir. Çocuklar kendilerini yetişkinler gibi ifade edemedikleri için kendilerini oynadıkları oyunlar ile ifade ederler. Başlangıçta çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte psikologlar çeşitli oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurarlar, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olurlar.

Oyun terapisinin evde oynanan oyundan farkı nedir derseniz. Oyun terapisi bu alanda uzmanlaşmış bir kişi ile beraber yürütülen profesyonel bir süreçtir. Oyun terapisi çocukların yaşadıkları duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine, etkili sosyal beceriler geliştirmelerine, ilişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.

Oyun terapisi 3-12 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir. Çocuklarınızda bir takım öfke krizleri, insanlara karşı olumsuz tutum ve davranışlar, kendini ifade etmekte güçlük yaşama gibi duygusal problemler yaşanması durumunda oyun terapisine başlamak en iyi çözümlerden birisi olabilir.