Psikolojik Test Uygulamaları

Psikolojik Test Uygulamaları

Çocuk ve ergenlerin gelişimleri ve psikolojik değerlendirmelerine yönelik testlerden oluşmaktadır. Farklı alanları değerlendirmek amacıyla yapılan psikolojik testler çocuk ve ergenlerin problem alanlarını saptamakta kullanılan güvenilir yollardır. Gelişimsel açıdan yaş grubu normalleri ile kıyaslamak amacıyla kullanılan testler gelişim testleri bölümünde sıralanmıştır. Dikkat ve algı testleri çocuk ve ergenlerin dikkat performanslarını incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Her biri farklı yaş grupları için geliştirilmiş testlerdir. Projektif testler ise, çocuk ve ergenlerde dile dökülemeyen ancak kişinin psikolojik durumunda etkiye sahip olan bilinçdışı süreçlerini incelemek amacıyla kullanılan testlerdir.

1.Gelişim Testleri

AGTE (0-6 YAŞ gelişim tarama envanteri)

Çocuklarda psikolojik gelişimin saptanabilmesi için uygulanan bu test uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. AGTE 4 alt testten oluşur (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım). AGTE, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

Metropolitan okul olgunluğu testi

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. http://egepdm.com/ecem-kozali/

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Peabody Resim-Kelime Testi

Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime(kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

Geless Gelişim Testi

Bu test genel olarak 3-10 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanır. Okul öncesi dönemde uygulanması daha sağlıklı sonuçlar alınmasına katkı sağlar.
Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

2.Dikkat ve Algı Testleri

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-IV)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır.

Bender Gestalt Algı Testi

Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekanın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

GİSD (görsel, işitsel sayı dizileri testi)

GISD-A kısa süreli bellek, dizileme ve duyusal-motor bütünleşmeyi ölçen nöropsikolojik bir testtir. Test giderek artan miktarlarda sayılardan oluşan dizilerin tekrarlanmasını içermekte, böylece de kısıtlı kapasiteli kısa süreli belleği ölçmektedir.

Frostig Görsel Algı Testi

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yönelik bir testtir. 4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.Psikolojik Test Uygulamaları

Benton Görsel Bellek Testi

Bu test görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

Burdon Dikkat Testi

Çocukların dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır. Dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen çocukların dikkat gücünü belirlemek amacıyla uygulanabilir.

Frankfurter Dikkat Testi

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan bu test, çocukların dikkat eksikliği problemlerinde tek başına yeterli olmamakla beraber yol gösterici olarak kullanılmaktadır.

Stroop Testi

Beynin, dikkati yönlendirme, kavramsal esneklik ve zihnin işlem hızı becerilerini ölçen testlerdir. Farklı tip Stroop testler vardır. En sık kullanılan tipi Renk/Kelime Testi iken; çocuklar için, hayvanların tanımlandığı bir versiyonu vardır.

Moxo Dikkat testi

MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve  yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir . MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

3.Projektif Testler

CAT

Çocuk Algı Testi (CAT) çocuklara uygulanan bir projektif testtir. Çocuk Algı Testi (CAT) çocukların kişilik dinamiklerini ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek çok kullanışlı bir psikolojik testtir.

Louisa Düss Psikanalitik Öykü Testi

L.Düss tarafından geliştirilen bu test kişilik komplekslerini ölçmeyi amaç edinmiştir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşur. Hikayeler çocukların anlayacağı ve ilgileneceği şekilde düzenlenmiştir. Test 4-12 yaş aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan ve zaman sınırlaması olmayan projektif bir testtir. Çocuğun hikayeleri tamamlamasıyla iç dünyasına yönelik duyguları, çatışmaları, bilinçaltıyla ilgili elde edilen bilgiler uzman kişi tarafından yorumlanır. Özellikle okulöncesi dönem çocukları için sıkça kullanılmaktadır.

Resim Çizme Testleri

Resim çizme testleri başlangıçta çocukların zihinsel yetilerini anlamak için geliştirilmekle beraber, zaman içerisinde daha projektif amaçlar için kullanılır olmuşlardır. Psikometrik bir ölçüm yapmak yerine, çocukların duygusal dünyalarını anlamak ve klinik görüşmelere katkı sağlama hedeflenmektedir.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır. Psikolojik Test Uygulamaları