Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik dönemi fiziksel, ruhsal ve sosyal birçok değişikliğin yaşandığı bir süreçtir. Kişinin ilgi alanlarının geliştiği ve yaşam sürecinde etkili olabilecek önemli kararların verildiği ergenlik, gelişimsel bir dönemdir. Bağımlılık-bağımsızlık, kabullenme-reddetme çatışmaları, kimlik krizi, güvenlik arayışı, uyum için zorlanma ve beğenilmeye duyulan ihtiyaçların hepsi bu dönemin parçalarıdır. Bu süreçte ailelerin en çok zorlandığı konuların başında iletişim sorunları gelmektedir. Ergenliğe giren gençler ailesi ile daha az iletişim kuramaya başlar. Kimlik arayışı içinde olan gencin davranışlarında sık sık değişimler olur ve bu durum aileyi hem şaşırtır hem de çaresiz bırakır. Ergenlik dönemi sağlıklı bir birey olma yolunda kritik bir süreçtir.

Bu dönemde alınan destek sayesinde davranış bozuklukları, özgüven sorunu, iletişim sorunları, aile içi çatışmalar, okul başarısızlığı, sınav kaygısı gibi durumlarda hızlı sonuçlar alınabilmektedir. Ergen Danışmanlığı

İlk görüşme ailenin ve ergenin problemi tanımlaması, beklentileri ve sürecin işleyişi hakkında bilgilendirme sürecini kapsar. İlk olarak ergenlikte olan genç ile görüşme yapılır ve kendisinin yaşadığı durumları ifade etmesi sağlanır.

Ardından ile görüşme yapılarak yaşanan durum aileden dinlenir ve detaylı öykü alınır. Bu süreçte gerekiyorsa okuldaki öğretmenleri ve aile ile iletişim sürdürülür. Ergenlikte olan gencin problemi kabullenmesi ve çözmek istemesi sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesi için oldukça önemlidir. Benzer şekilde aile üyelerinin de desteği ve iş birliği süreci hızlandırmaktadır. Aile bu süreçte ne kadar doğru ve etkili iletişim yolları seçerse bu süreç daha sağlıklı bir biçimde ilerler. Bu süreçte aileler ile de çalışmalar yapılmaktadır. Genellikle aile üyelerinin de içinde bulunduğu psiko-eğitim görüşmeleri ile ilerlemektedir. Ailelere etkin iletişim yolları anlatılır ve ergenlikteki bir bireyin duygusal durumu ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Başlıca Çalışma Alanları;

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Çökkünlük

Öğrenme Güçlüğü

Öfke Kontrolü

İçe Kapanıklık / Özgüven Problemleri / Benlik saygısı sorunları

Davranış Bozuklukları (saldırganlık vb.)

Sosyalleşme Kaygısı

Sınav Kaygısı

Aile içi iletişim problemleri

Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi Sorunları

Fobiler / Korkular / Takıntılar

Cinsel Gelişim ile İlgili Danışmanlık

Ergenler için mesleki danışmanlık

Ergen Danışmanlığıhttp://egepdm.com/ecem-kozali/